תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.79%
החודש:0.79%
השנה:3.02%

גליל 5904

152.20.18%0.3
(סופי) נכון לתאריך 05/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:40

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 9590431 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 5 - 2 שנים