תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.15%
החודש:0.15%
השנה:1.19%

גליל 5903

137.60.04%0.1
(סופי) נכון לתאריך 06/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:39

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 9590332 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 2 - 0 שנים