תשואות כיטוב פארמה:

השבוע:0.00%
החודש:-7.72%
השנה:6.55%

כיטוב פארמה

274.90.00%0.0
(רציף) נכון לתאריך 25/08/2019

מטבע: שקל | מדד: ת"א צמיחה לכיטוב פארמה (US)