תשואות פטרוכימיים:

השבוע:6.04%
החודש:6.04%
השנה:19.28%

פטרוכימיים

96.50.00%0.0
(טרום נעילה) נכון לתאריך 19/05/2022

מטבע: שקל | מדד: יתר מניות