תשואות טבע תעשיות:

השבוע:2.16%
החודש:6.33%
השנה:6.33%

TEVA טבע תעשיות

10.423.99%0.40
נכון לתאריך 19:56 22/01/2020

מטבע: דולר | שם מלא באנגלית: Teva Pharm לטבע (ת"א 35)