תשואות טבע:

השבוע:2.13%
החודש:12.53%
השנה:26.28%

טבע

4,320.00.70%30.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 26/05/2020

מטבע: שקל | מדד: ת"א 35 לטבע (US)