תשואות מנורה מב החז:

השבוע:-0.17%
החודש:-2.08%
השנה:-2.08%

מנורה מב החז

5,890.01.41%82.0
(סופי) נכון לתאריך 18/01/2021, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: מדד חברות ביטוח | מדד: ת"א 125