VISA (V)

246.39-0.62%-1.53
נכון לתאריך 23:00 30/07/2021

מטבע: דולר | שם מלא: VISA