MRK מרק ושות'

79.041.92%1.49
נכון לתאריך 23:00 28/05/2020

מטבע: דולר | שם מלא באנגלית: Merck & Co.