MRK מרק ושות'

77.471.06%0.81
נכון לתאריך 23:02 16/04/2021

מטבע: דולר | שם מלא באנגלית: Merck & Co.