MRK מרק ושות'

84.121.01%0.84
נכון לתאריך 23:02 12/11/2019

מטבע: דולר | שם מלא באנגלית: Merck & Co.