NETFLIX (NFLX)

517.570.65%3.32
נכון לתאריך 23:00 30/07/2021

מטבע: דולר | שם מלא: NETFLIX | מדד: NASDAQ