NETFLIX (NFLX)

637.971.54%9.68
נכון לתאריך 23:00 18/10/2021

מטבע: דולר | שם מלא: NETFLIX | מדד: NASDAQ