NETFLIX (NFLX)

493.480.58%2.83
נכון לתאריך 23:00 29/09/2020

מטבע: דולר | שם מלא: NETFLIX | מדד: NASDAQ