תשואות גיבוי אחזקות:

השבוע:-0.92%
החודש:-5.91%
השנה:41.19%

גיבוי אחזקות

2,259.00.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 21/11/2019

מטבע: שקל | מדד: יתר מניות