תשואות מטריקס:

השבוע:12.02%
החודש:14.58%
השנה:13.11%

מטריקס

7,774.05.08%376.0
(סופי) נכון לתאריך 27/05/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א 125