תשואות רציו יהש:

השבוע:2.60%
החודש:-7.82%
השנה:-22.40%

רציו יהש

205.10.59%1.2
(סופי) נכון לתאריך 20/02/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: חיפושי נפט וגז | מדד: ת"א 125