תשואות רציו יהש:

השבוע:-2.22%
החודש:-6.13%
השנה:19.18%

רציו יהש

145.40.97%1.4
(סופי) נכון לתאריך 29/11/2021, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: חיפושי נפט וגז | מדד: ת"א 125