תשואות קופיקס גרופ:

השבוע:1.44%
החודש:-13.25%
השנה:-15.83%

קופיקס גרופ

303.10.00%0.0
נכון לתאריך 24/02/2020

מטבע: שקל | ענף: מסחר ושרותים | מדד: יתר מניות