תשואות כלל עסקי ביטוח:

השבוע:2.45%
החודש:5.79%
השנה:41.89%

כלל עסקי ביטוח

7,120.02.45%170.0
(סופי) נכון לתאריך 26/09/2021, שעת עסקה אחרונה 14:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א 125