לחצו למטבעות נוספים:

יורו: 3.9121 0.23%
יורו/דולר: 1.1300 0.10%

שער הדולר

3.45790.03%0.0000
נכון לתאריך 10/07/2020 שעת עסקה אחרונה 17:30