לחצו למטבעות נוספים:

יורו: 3.9639 1.90%
יורו/דולר: 1.0923 -0.27%

שער הדולר

3.62872.04%0.0000
נכון לתאריך 02/04/2020 שעת עסקה אחרונה 13:52