לחצו למטבעות נוספים:

יורו: 3.3149 -0.44%
יורו/דולר: 1.0087 -0.89%

שער הדולר

3.24830.16%0.0000
נכון לתאריך 18/08/2022 שעת עסקה אחרונה 18:07