לחצו למטבעות נוספים:

יורו: 3.9720 -0.20%
יורו/דולר: 1.1234 -0.24%

שער הדולר

3.53950.13%0.0000
נכון לתאריך 19/07/2019 שעת עסקה אחרונה 23:02