תשואות וויטסמוק:

השבוע:2.52%
החודש:7.07%
השנה:40.30%

וויטסמוק

65.10.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 22/10/2020

מטבע: שקל | מדד: יתר מניות