תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.21%
החודש:0.63%
השנה:6.92%

אדגר אגח י

114.30.00%0.0
נכון לתאריך 23/06/2021

חברה: אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | מספר נייר: 1820208 | ענף: נדל"ן מניב בחו"ל | מדד: תל בונד תשואות