תשואות מלם תים:

השבוע:-0.75%
החודש:-6.26%
השנה:-6.26%

מלם תים

10,640.02.50%260.0
(רציף) נכון לתאריך 26/01/2022, שעת עסקה אחרונה 12:58

מטבע: שקל | מדד: ת"א 125