תשואות מבטח שמיר:

השבוע:0.00%
החודש:6.70%
השנה:37.00%

מבטח שמיר

8,746.00.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 29/11/2020

מטבע: שקל | ענף: חברות השקעה ואחזקות | מדד: ת"א SME60