תשואות טונדו סמארט:

השבוע:0.08%
החודש:-1.58%
השנה:19.56%

טונדו סמארט

761.10.08%0.6
(סופי) נכון לתאריך 26/06/2022, שעת עסקה אחרונה 15:49

מטבע: שקל | מדד: ת"א צמיחה