תשואות סקודיקס:

השבוע:-3.56%
החודש:-19.46%
השנה:-16.62%

סקודיקס

335.60.00%0.0
(רציף) נכון לתאריך 26/05/2022

מטבע: שקל | מדד: ת"א טק-עילית