תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.00%
החודש:0.05%
השנה:--

ממשלתי קצר 0520

99.90.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 16/10/2019

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1160076 | ענף: ממשלתי