תשואות אלטשולר שחם גמל:

השבוע:1.47%
החודש:4.38%
השנה:11.48%

אלטשולר שחם גמל

1,858.00.43%8.0
(סופי) נכון לתאריך 19/09/2021, שעת עסקה אחרונה 15:49

מטבע: שקל | מדד: ת"א 125