תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.01%
החודש:0.04%
השנה:0.04%

ממשלתי קצר 0220

100.00.01%0.0
(סופי) נכון לתאריך 26/01/2020, שעת עסקה אחרונה 16:24

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1158112 | ענף: ממשלתי