תשואות יוטרון:

השבוע:1.23%
החודש:-7.44%
השנה:-1.75%

יוטרון

898.60.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 27/06/2022, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א טק-עילית