תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.01%
החודש:0.00%
השנה:--

ממשלתי קצר 1119

100.00.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 14/11/2019

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1157098 | ענף: ממשלתי