תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:1.48%
החודש:1.48%
השנה:1.92%

ממשלתי צמוד 0529

113.40.38%0.4
(סופי) נכון לתאריך 05/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:40

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1157023 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10- 5 שנים