תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.01%
החודש:0.12%
השנה:1.90%

אלון רבוע אגח ה

101.8-0.06%0.0
(סופי) נכון לתאריך 23/09/2021, שעת עסקה אחרונה 14:24

חברה: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ | מספר נייר: 1155621 | ענף: השקעה ואחזקות | מדד: אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6