תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.00%
החודש:0.00%
השנה:0.00%

אמ.וו.אל אגח א

10.00.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 19/05/2022

חברה: אמ.וו.אל ישראל בע"מ | מספר נייר: 1143544 | ענף: נדל"ן מניב בחו"ל