תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.01%
החודש:0.20%
השנה:1.52%

ממשלתי שקלי 0121

100.80.01%0.0
(סופי) נכון לתאריך 25/08/2019, שעת עסקה אחרונה 16:43

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1142223 | ענף: ממשלתי | מדד: אינדקס מדינה שקלי