תשואות או פי סי אנרגיה:

השבוע:0.46%
החודש:-2.51%
השנה:12.68%

או פי סי אנרגיה

3,305.01.38%45.0
(סופי) נכון לתאריך 26/11/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א 125