תשואות תמר פטרוליום:

השבוע:0.49%
החודש:1.58%
השנה:1.58%

תמר פטרוליום

753.7-2.07%-15.9
(סופי) נכון לתאריך 20/01/2022, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: חיפושי נפט וגז | מדד: ת"א צמיחה