תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.19%
החודש:-0.08%
השנה:11.58%

ממשלתי צמוד 0527

113.90.19%0.2
(סופי) נכון לתאריך 15/12/2019, שעת עסקה אחרונה 16:48

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1140847 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10- 5 שנים