תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.36%
החודש:1.05%
השנה:11.89%

ממשלתי צמוד 0527

114.20.15%0.2
(רציף) נכון לתאריך 20/08/2019, שעת עסקה אחרונה 12:16

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1140847 | ענף: ממשלתי מדד 10- 5 שנים | מדד: ממשלתי 10- 5 שנים