תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.00%
החודש:2.62%
השנה:4.24%

ממשלתי צמוד 0527

117.10.56%0.7
(סופי) נכון לתאריך 13/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:37

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1140847 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10- 5 שנים