תשואות מניבים ריט:

השבוע:-2.09%
החודש:-0.11%
השנה:-16.31%

מניבים ריט

187.53.02%5.5
(סופי) נכון לתאריך 03/12/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א SME60