תשואות מניבים ריט:

השבוע:7.21%
החודש:12.82%
השנה:58.48%

מניבים ריט

220.05.26%11.0
(סופי) נכון לתאריך 21/11/2019, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א SME60