תשואות מניבים ריט:

השבוע:6.46%
החודש:6.96%
השנה:6.96%

מניבים ריט

248.90.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 16/01/2020, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א SME60