תשואות מניבים ריט:

השבוע:-0.09%
החודש:2.23%
השנה:2.23%

מניבים ריט

233.80.99%2.3
(סופי) נכון לתאריך 27/01/2022, שעת עסקה אחרונה 17:24

מטבע: שקל | ענף: נדל"ן ובינוי | מדד: ת"א 125