תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.01%
החודש:0.03%
השנה:0.39%

ממשלתי צמוד 1020

102.6-0.01%0.0
(רציף) נכון לתאריך 12/11/2019, שעת עסקה אחרונה 14:13

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1137181 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 2 - 0 שנים