תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.12%
החודש:0.08%
השנה:-0.59%

ממשלתי צמוד 1020

101.7-0.01%0.0
(רציף) נכון לתאריך 02/06/2020, שעת עסקה אחרונה 10:59

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1137181 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 2 - 0 שנים