תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.61%
החודש:1.82%
השנה:-0.89%

ממשלתי צמוד 1025

109.70.38%0.4
(רציף) נכון לתאריך 25/05/2020, שעת עסקה אחרונה 15:05

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1135912 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10- 5 שנים