תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.24%
החודש:0.00%
השנה:-5.52%

ממשלתי שקלי 0825

99.90.31%0.3
(סופי) נכון לתאריך 30/06/2022, שעת עסקה אחרונה 17:42

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1135557 | ענף: ממשלתי | מדד: תל גוב-שקלי 2-5