תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.25%
החודש:4.13%
השנה:4.13%

ממשלתי צמוד 0545

117.00.25%0.3
(סופי) נכון לתאריך 26/01/2020, שעת עסקה אחרונה 16:54

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1134865 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 10+ שנים