תשואות אוטומקס:

השבוע:0.00%
החודש:1.04%
השנה:1.04%

אוטומקס

38.80.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 02/01/2024

מטבע: שקל | ענף: מסחר ושרותים | מדד: יתר מניות ל