תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.07%
החודש:0.06%
השנה:-0.08%

ממשלתי שקלי 0324

110.50.07%0.1
(סופי) נכון לתאריך 18/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:44

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1130848 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 2-5 שנים