תשואות סומוטו:

השבוע:0.00%
החודש:-10.33%
השנה:-3.82%

סומוטו

131.10.00%0.0
(טרום פתיחה) נכון לתאריך 29/03/2020

מטבע: שקל | מדד: ת"א טק-עילית