תשואות קדימהסטם:

השבוע:2.27%
החודש:5.66%
השנה:-29.65%

קדימהסטם

54.12.27%1.2
(סופי) נכון לתאריך 08/12/2019, שעת עסקה אחרונה 16:24

מטבע: שקל | מדד: ת"א צמיחה