תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.45%
החודש:-0.53%
השנה:-3.13%

ממשלתי צמוד 0923

109.70.02%0.0
(סופי) נכון לתאריך 09/07/2020, שעת עסקה אחרונה 17:49

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1128081 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 5 - 2 שנים