תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.24%
החודש:-0.23%
השנה:4.18%

ממשלתי צמוד 0923

113.50.02%0.0
(סופי) נכון לתאריך 21/11/2019, שעת עסקה אחרונה 17:45

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1128081 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי 5 - 2 שנים