תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:--
החודש:--
השנה:--

ממשלתי משתנה 1121

0.00.00%0.0

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1127646 | ענף: ממשלתי