תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.00%
החודש:-0.02%
השנה:-0.05%

ממשלתי שקלי 0323

108.20.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 06/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:39

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1126747 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 0-2 שנים