תשואות גדסדן נכסים:

השבוע:0.00%
החודש:0.00%
השנה:0.00%

גדסדן נכסים

139.30.00%0.0
(סופי) נכון לתאריך 29/10/2020

מטבע: שקל