תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-0.29%
החודש:-0.13%
השנה:5.38%

ממשלתי שקלי 0142

180.40.15%0.3
(סופי) נכון לתאריך 13/08/2020, שעת עסקה אחרונה 17:41

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1125400 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 10+ שנים