תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:-1.61%
החודש:-1.61%
השנה:-6.88%

ממשלתי שקלי 0142

159.0-1.34%-2.2
(סופי) נכון לתאריך 06/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:39

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1125400 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 10+ שנים