תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.98%
החודש:-0.60%
השנה:22.47%

ממשלתי שקלי 0142

168.20.98%1.6
(סופי) נכון לתאריך 22/09/2019, שעת עסקה אחרונה 16:50

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1125400 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 10+ שנים