תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.90%
החודש:3.61%
השנה:5.20%

ממשלתי שקלי 0142

180.10.90%1.6
(סופי) נכון לתאריך 23/02/2020, שעת עסקה אחרונה 16:41

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1125400 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 10+ שנים