תשואות האג"ח:

1231321312
השבוע:0.00%
החודש:0.00%
השנה:0.05%

ממשלתי שקלי 0122

105.50.03%0.0
(סופי) נכון לתאריך 06/05/2021, שעת עסקה אחרונה 17:39

חברה: מדינת ישראל | מספר נייר: 1123272 | ענף: ממשלתי | מדד: ממשלתי קבוע 0-2 שנים