תשואות לייבפרסון:

השבוע:9.96%
החודש:-12.86%
השנה:37.97%

לייבפרסון

17,550.02.63%450.0
(רציף) נכון לתאריך 23/09/2020, שעת עסקה אחרונה 10:26